Energimyndighetens logotype

Home
Aktuellt
Projekt
Styrelsen
Kontakta oss
Styrelsem�></a><br><a href=UTLYSNINGAR
Nyhetsbrev
EFFSYS 2 dagen
Tidigare program
L䮫ar

Air Max 90 Billigt
Nike Air Max
Nike Air Max 90 Cheap

V䬫ommen till hemsidan f⼯b>


EFFSYS+ - Nya forskningsprogrammmet fâ «yl- och vä²­epumpar

EFFSYS 2 har avslutats med stor framgå®? Ett nytt forskningsprogram fâ «yl- och vä²­epumpar, EFFSYS+, har tagit vid och kan nå³ genom www.effsysplus.se

EFFSYS 2 믲t sammanfattning (short summary in English)

EFFSYS 2 䲠ett fyra岩gt till䭰at forsknings- och utvecklingsprogram f⠫yl- och v䲭epumpteknik som drivs under perioden 1 juli 2006ࠪuni 2010. Programmets budget uppg� till totalt 70 miljoner kronor, varav Energimyndigheten bidrar med 28 miljoner kronor. EFFSYS 2 samfinansieras av ber⤠industri och Energimyndigheten vars andel 䲠h�40 procent.

Programmets syfte 䲠att ta fram effektivare v䲭epumps- och kylteknik, som n䲠den till䭰as i det svenska energisystemet minskar anv䮤ningen av el och annan energi och reducerar effekttopparna i kraftsystemet. Programmets fokus 䲠p堥ffektivare system f⠶䲭e och kyla baserade p堶䲭epumpande tekniker. Inom programmet kan forskning och utveckling bedrivas p堥nskilda komponenter, men bara om detta � motiverat ur ett systemperspektiv.

Programbeskrivning EFFSYS 2

 

Och vad ä² då ®yttan?

K䬬a: Energil䧥t 2009 www.energimyndigheten.se

 

  • Vä²­epumpsforskningen ä² oerhâ´ lm - v䬠anv䮤a skattepengar!
  • Billigare att spara energi ä® att producera mer
  • Miljâ©«tigt!

 

Och i framtiden?

  • Behov av att utveckla en ny generation lä´´a vä²­epumpar som passar l姥nergihus
  • Behov av att utveckla stâ²?vä²­epumpar fâ ©ndustrin och stâ²?fastigheter
  • Sverige ligger l宧t framme i vä²­epumpsforskning. Fâ ? en l姠kostnad kan vi bli v䲬dsledande!