Energimyndighetens logotype

Home
Up
Lägesrapporter
Publikationer

P3 - Värmepumpsystem med CO2 som köldmedium

Projektledare: Per Lundqvist, KTH    Doktorand: Yang Chen, KTH

Start: 2006-11-01 Slut: 2008-12-31

Projektet syftar till att klarlägga förutsättningarna för köldmediet CO2 i energieffektiva värmepumpapplikationer. Förväntade prestanda med CO2 jämförs med andra s.k. naturliga köldmedier men även HFC medier. Detta görs genom modellering, beräkning och genom kritisk granskning av litteraturen. Under projektets gång byggs en provanläggning för CO2 upp i laboratoriet. En studieresa med besök av viktiga utvecklingsprojekt och industrisatsningar inom CO2 området planeras.

Fullständig ansökan (inklusive kontaktinformation och english summary)

Tilläggsbeslut 2008-01-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Doktoranden Yang Chen med den nya test riggen för CO2 komponenter