Energimyndighetens logotype

Home

Här visas aktuell information med anknytning till EFFSYS 2

101215 Slutrapport EFFSYS 2

101027 Inbjudan till seminarium i SolEl

100831 José Acuna har licat! Läs hans avhandling.

100615 Proceedings från senaste EFFSYS dagen i Göteborg

100125 Två nya projekt beviljade! Projekt P24 och P25

091217 Projekt P19 är avslutat. Läs slutrapporten.

091217 EFFSYS 2 har utvärderats. Läs utvärderingen.

091217 Utlysning på ca 1 miljon kr med sista dag för ansökan den 15 januari 2010

091207 Glöm inte EFFSYS 2 dagen den 14 december!

090929 Projekt P18 är avslutat. Läs slutrapporten

090929 Projekt P6 är avslutat. Läs slutrapporten

090826 All värmepumpsforskning på ett ställe! Nu finns resultaten från de tidigare forskningsprogrammen Alternativa köldmedier, Klimat 21 och Eff-Sys på hemsidan.

090818 Nytt projekt beviljat P23

090803 Projekt P14 är avslutat. Läs slutrapporten

090611 Projekt P3 är avslutat. Läs slutrapporten

090512 Projekt P12 är avslutat. Läs slutrapporten

090307 Kom till Energitinget den 11 mars och hör EFFSYS 2 projekt berätta om framtidens värmepumpar

081216 Projekt P2 är avslutat. Läs slutrapporten

081112 Projekt P15 om elkvalitet är avslutat. Läs slutrapporten

081112 Projekt P4 TriGen är avslutat. Läs slutrapporten

080828 Den andra EFFSYS 2 dagen kommer att hållas den 11:e november i Eskilstuna

080417 Styrelsen beviljar sex nya projekt (P17-P22)

080121 Utlysning på ca 4 Mkr. Sista dag för ansökan är 10:e mars. För mer information se UTLYSNINGAR

071017 Styrelsen beviljar tre nya EFFSYS 2 projekt (P13-P15)

070907 Åke Melinder har disputerat! Läs hans avhandling.

070814 Effsys2 dagen kommer att hållas den 8:e november i Eskilstuna

070628 Gemensam utlysning av EFFSYS 2 och ELFORSK av två nya projekt

070302 Call for paper: 9th International Heat Pump Conference, 2008

070227 Ny utökad hemsida för EFFSYS 2