Energimyndighetens logotype

Home

 

Proceedings från EFFSYS dagen 2010-06-10

 

Inbjudan till seminarium om värmepumpar och kylteknik – stor final!

 

Sveriges enda forskningsprogram med inriktning på kyl- och värmepumpar håller sin avslutande programkonferens den 10 juni i Chalmerska huset i Göteborg. Programmet som löpt sedan 2006 har totalt delat ut 28 Mkr till 25 olika forskningsprojekt inom tillämpad energiforskning med värmepumpande tekniker som centralt tema. Under dagen kommer programmets sex doktorander att presentera sina projekt. Förutom dessa anordnas en stor posterpresentation av programmets samtliga projekt som kan avnjutas vid kaffe och fruktpaus. Därefter följer en programpunkt där temat är framtiden. Avslutningsvis bjuds det på dryck, underhållning och förtäring. Förhoppningsvis kan vi också berätta om ett nytt program som tar vid där detta tar slut!

 Program

12:45 Inskrivning

13:00 Översikt av projekten inom EFFSYS 2, Eric Granryd programordförande
13:30 Tema Större byggnader och kommersiella lokaler

Projekt P1Energieffektivisering i köpcentra, Sofia Stensson, SP

Projekt P22 Värmepumpar för befintligt byggnadsbestånd, Jörgen Wallin, KTH

14:15 Kaffe (träffa forskare, titta på posters, nätverka!)

14:45 Tema Värmekällor

Projekt P7 Marklageranslutna värmepumpssystem, Saqib Javed, CTH

Projekt P8 Energibrunna för värmepumpar, Jose Acuna, KTH

 

Tema Styrning och systemlösningar

Projekt P5 Värmepumpssystem med kapacitetsreglering, Hatef Madani, KTH

Projekt P11Tappvattenvärmning med värmepump, Jessica Erlandsson, CTH
16:00 Fruktstund (träffa forskare, titta på posters, nätverka!)

16:30 Vision 2020 Framtiden är här. Monica Axell, SP, redogör för den värmepumpande  teknikens framtidutsikter med hjälp av två studier som utförts dels inom EU och dels inom IEA, International Energy

17:30-ca20:00 Sociala aktiviteter. Mingel, lätt förtäring och drycker & musikuppträdande.
Tåget mot Stockholm går 20:52.

När: 10 juni kl 13-20

Var: Chalmerska huset, Södra hamngatan 11

Hur: Anmälan görs till sekretariatet för EFFSYS 2 (effsys2@energy.kth.se) senast tisdagen den 1 juni. Ingen kostnad utgår.

 

På programmets hemsida (www.effsys2.se) kommer uppdaterad
information om dagen att läggas ut.

 

 

 

Välkomna!

Eric Granryd, Programmets ordförande
Erik Björk, Programsekreterare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidigare konferenser:

EFFSYS 2 dagen 2009-12-14

Tack till alla deltagande!

Proceedings från EFFSYS 2 dagen 2009

EFFSYS 2 dagen 2008

Tack till alla som deltog på EFFSYS 2 dagen den 11/11 2008!

Proceedings från EFFSYS 2 dagen 2008