Energimyndighetens logotype

Home
P1 - Energieffektivisering i köpcentra
P2 - Handbok och beräkningsprogram som underlag för dimensionering
P3 - Värmepumpsystem med CO2 som köldmedium
P4 - TriGen – Uthållig förnybar uppvärmning av små och medelstora hus.pdf
P5 - Dynamiska värmepumpsystem med kapacitetsreglering.pdf
P6 - System för värmepumpsinstallationer i fastigheter.pdf
P7 - Optimering av marklageranslutna värmepumpsystem.pdf
P8 - Effektivt utnyttjande av energibrunnar för värmepumpar.pdf
P9 - Rättvisande metoder för beräkning av årsvärmefaktor (SPF).pdf
P10 - Ekonomiska värme och kylsystem för lågenergihus.pdf
P11 - Tappvattenvärmning med värmepump – Alternativa systemlösningar för varmvatten och värme
P12 - European Committee of Education within the European Heat Pump Association
P13 - Klimatkyla i när och framtid för bostäder och lokaler
P14 - Nästa generation värmepumpssystem i bostäder och lokaler
P15 - Värmepumpar och elkvalitet
P16 - Fältmätningar för att demonstrera dagens bästa teknik för värmepumpsystem
P17 - Uteluftvärmepump för tappvattenvärmning
P18 - Flödande förångare i små kyl- och värmepumpssystem
P19 - Decentraliserade pumpar i kylapplikationer
P20 - Systemanalys av värmepumpar i kombination med solfångare
P21 - Värmeåtervinning i kylsystem i livsmedelsbutiker
P22 - Modell för identifiering...värmepumpar i befintligt byggnadsbestånd
P23 - Värmepumpars betydelse för toppeffekt i samhället
P24 - Egenskaper för nya köldmedier med låg växthuseffekt
P25 - Utvärdering av värmepumpar som en attraktiv del...Joachim Claesson

Projekt

Klicka på länkarna till vänster för en utförligare beskrivning av programmets projekt.