Energimyndighetens logotype

Home
Up

Projektets slutrapport

 

De första mätningarna i våra två borrhål på anläggningen i VEGA presenterades av exjobbaren Marcos

Pau. Titeln är ”Experimental Evaluation of Heat Extraction along U‐Pipe Borehole Heat Exchangers”.

 

Artikeln ”Distributed Temperature Measurements on a U‐pipe Thermosyphon Borehole Heat Exchanger

with CO2” presenterades vid 9th Gustav Lorentzen Conference. Sydney, April 2010. Pappret innehåller en

beskrivning och resultaten från CO2 termosifonkollektorn i Norrtälje.

 

Artikeln “A novel coaxial BHE ‐ Description and first Distributed Thermal Response Test Measurements”

presenterades vid IGA World Geothermal Congress. Bali, April 2010. Pappret innehåller en beskrivning

och de första resultaten från borrhålet på Lidingö.

 

Artikeln ”Evaluation of a Coaxial Borehole Heat Exchanger Prototype” har blivit accepterad för publicering

vid ASME Heat Transfer Conference 2010. Pappret innehåller resultat och analys av mätningar i BH3,

Hammarby.

 

LicentiatavhandlingenImprovements of U‐pipe Borehole Heat Exchangers” har presenterats den 25 maj

2010.

 

Artikeln ”Comprehensive Summary of Borehole Heat Exchanger Research at KTH” presenterades vid

konferensen Sustainable Refrigeration and Heat Pump Technology, Stockholm 2010.

 

Artikeln ”Better Borehole Heat Exchangers for Heat Pumps” publicerades i REHVA journal. March, 2010.

 

 

EFFSYS 2 dagen 2010-06-10  Presentationsmaterial    Poster

 

- En poster samt en presentation med titel ”Borehole Heat Exchanger at KTH” gjordes av José A vid ”The 1st European Geothermal PhD Student Day” i Potsdam - Tyskland, den 12 februari.

Artikeln ”Local Heat Transfer in U-pipe Borehole Heat Exchangers” presenterades vid konferensen COMSOL Multiphysics 2009. I artikeln visas och jämförs 8 st 2D modeller som simulerades under förenklade förhållanden. Modellerna består bland annat av U-rörs kollektor med avståndet mellan slangarna enligt Avanti-klämmorna (spacers).

En artikel som beskriver vad vi gör i projektet med titel ”Slang intill bergväggen ger effektivare värmeväxling” publicerades i tidningen HUSBYGGAREN 6-2009.

EFFSYS 2 dagen 2009-12-14  Presentationsmaterial    Poster

Artikeln A Novel Coaxial Borehole Heat Exchanger: Description and First Distributed Thermal Response Test Measurements är accepterad i konferensen The World Geothermal Congress 2010.

International Conference Articles

        Local Conduction Heat Transfer in U-pipe Borehole Heat Exchangers – Submitted to the COMSOL Multiphysics Conference, Milano 2010.

        A Novel Coaxial Borehole Heat Exchanger: Description and First Distributed Thermal Response Test Measurements – Submitted to the World Geothermal Congress, Bali 2010.

        Distributed Thermal Response Test on a U-Pipe Borehole Heat Exchanger - 11th International Conference on Energy Storage EFFSTOCK, Stockholm 2009, paper nr. 18.

        Experimental Comparison of Four Borehole Heat Exchangers - 8th IIR Gustav Lorentzen Conference, Copenhagen 2008

        Characterization of Boreholes: Results from a U-pipe Borehole Heat Exchanger Installation  - 9th IEA Heat Pump Conference, Zurich 2008. s4-p19.

Master Thesis

        Characterization and Temperature Measurement Techniques of Energy Wells for Heat Pumps (2008).

        Thermal Comparison of two Borehole Heat Exchangers (2008).

        Thermosiphon Loops for Heat Extraction from the Ground (2008).

        GSHPs - Analysing the Brine Flow in Boreholes (2007).

Swedish Magazines

        Forskningsprojekt Ska Ge Effektivare Bergvärme, VVS Forum no 1, 2009

        Bergvärmepumpar Kan Göras Ännu Mer Effektiva, Enegi&Miljö no 3, 2008

Other Publications

        Dagens nyheter DN on April 13th, 2008. Citerad i artikel “ bergvärme inte lika populärt längre”.

        SVEP NYTT nr 3,2008. Intervju ”Hur bra kan ett borrhål bli?”

        Optimización del rendimiento en sondeos de intercambio geotérmico. D. J. Acuna. ENERGY KTH., Proceeding at the workshop “Ground Source Heat Pumps” in Bilbao, Spain, nov 5, 2008.

        Bättre Bergvärmeanläggningar med optimala energibrunnar som handlar om vårt projekt, artikeln i tidningen BORRSVÄNGEN nr 1/2009

EFFSYS2 dagen 2008-11-11 presentationsmaterial   poster

EFFSYS2 dagen 2007-11-08 presentationsmaterial