Energimyndighetens logotype

Home

Programstyrelse

En programstyrelse har utsetts av Energimyndigheten, med huvudansvar för verksamheten. Styrelsen, som består av ordföranden, Energimyndighetens handläggare och representanter från industri och näringsliv samt adjungerade representanter från forskningsutförarna, ombesörjer också via ett sekretariat administrativ och ekonomisk beslutshantering av programmet. Det är programstyrelsen som fattar beslut om vilka projekt som skall genomföras inom programmet.

Programdirektör, styrelsens ordförande:
Eric Granryd granryd@energy.kth.se, granryds@hotmail.com

Programsekreterare:

Erik Björk effsys2@energy.kth.se

Ordinarie ledamöter:

Monika Adsten, Elforsk Monika.adsten@elforsk.se
Martin Forsén, SVEP Martin.forsen@svepinfo.se
Per Forsling, Fastighetsägarna Stockholm Per.forsling@stofast.se
Signhild Gehlin, VVS-tidningen Energi & Miljö gehlin@siki.se
Beate Karlsson, Tesab AB beate.karlsson@tesab.se
Ulf Hägglund, ICA Sverige AB ulf.hagglund@ica.se
Adam Fjaestad, Swegon Adam.fjaestad@swegon.se
Per Jonasson, KYS per.jonasson@kvföretagen.se
Conny Ryytty, Energimyndigheten conny.ryytty@energimyndigheten.se

Adjungerade:

Monica Axell, SP, Energiteknik monica.axell@sp.se
Per Fahlén, CTH, Inst. för Installationsteknik per.fahlen@chalmers.se
Björn Palm, KTH, Inst. för Energiteknik bpalm@energy.kth.se
Jörgen Rogstam, IUC Jorgen.rogstam@iuc-utbildning.se