Energimyndighetens logotype

Home

Programsekreterare: Erik Björk
EFFSYS 2/ Erik Björk
KTH
Inst. för Energiteknik
Brinellvägen 68
100 44 Stockholm

Telefon:
Fax:

070-5245950
08 - 20 30 07

E-post:
Hemsida:

effsys2@energy.kth.se
http://www.effsys2.se

 

Programdirektör: Eric Granryd
EFFSYS 2/ Eric Granryd
KTH
Inst. för Energiteknik
Brinellvägen 68
100 44 Stockholm

Telefon:
Fax:

070-7640310
08 - 20 30 07

E-post:

granryd@energy.kth.se, granryds@hotmail.com

 

Energimyndighetens handläggare: Conny Ryytty
Statens energimyndighet
Box 310
631 04 Eskilstuna

Telefon:

Mobil:

Fax:

016 - 544 2095

070 - 20 74 36

016 - 544 2260

E-post:
Hemsida:

conny.ryytty@stem.se
www.stem.se