Energimyndighetens logotype

Home
Up
Lägesrapporter
Publikationer

P12 - European Committee of Education within the European Heat Pump Association

Projektledare: Bengt Sandström, Mittuniversitetet

Start: 2007-03-01 Slut: 2008-12-31

En europeisk utbildning och certifiering av värmepumpinstallatörer har utvecklats i EU-projektet EUCERT. HP. Projektet finansierades av SAVE från 2004 tom 2006 . Nio länder har deltagit i arbetet samt en representant från European Heat Pump Association. Mittuniversitetet har varit den svenska partnern i arbetet. Svenska Värmepumpföreningen och Incert AB har också medverkat. Tekniken utvecklas kontinuerligt. Kursplan och kurslitteratur måste därför uppdateras kontinuerligt. För detta har EU Training Committee bildats inom EHPA. Den håller regelbundna möten och initierar nödvändiga tillägg och ändringar i utbildningsplanen.

Bengt Sandström har blivit tillfrågad om att under två år vara ordförande i EU Training Committee och denna ansökan är skriven för att finansiera en del av detta

Fullständig ansökan (inklusive kontaktinformation och english summary)

Slutrapport