Energimyndighetens logotype

Home
Up
Lägesrapporter
Publikationer

P16 - Fältmätningar för att demonstrera dagens bästa teknik för värmepumpsystem

Projektledare: Monica Axell, SP

Start: 2008-01-01  Slut: 2010-06-30

Syftet med projektet är att via demonstration visa potentialen för den värmepumpande tekniken för värmning, kylning och tappvarmvattenproduktion. Projektet skall inriktas på bästa möjliga teknik och så många systemlösningar som möjligt skall ingå i studien. Genom att demonstrera bästa möjliga teknik nås en ökad acceptans för tekniken, vilket är en viktig faktor för att ökad implementering på nya marknader. Detta är viktigt för att demonstrera svensk kompetens, vilket kan bidra till en fortsatt tillväxt för svensk värmepumpsindustri på den Europeiska marknaden. Resultaten skall också användas för att göra beräkning av energibesparingspotential och potential för CO2 reduktion med nya effektiva värmepumpsystem.

Fullständig ansökan (inklusive kontaktinformation och english summary)

Tilläggsbeslut 2009-09-29

Tilläggsbeslut 2010-03-25