Energimyndighetens logotype

Home
Up
Lägesrapporter
Publikationer

P17 - Uteluftsvärmepump för tappvattenvärmning

Projektledare: Anders Fransson, Thermia

Start: 2008-05-01  Slut: 2010-06-30

·        Projektet bedrivs i enlighet med rutinen för sekretess utarbetad vid styrelsemötet 071017 och i enlighet med villkorsbilagans paragraf 6.

·        Styrelsen får utförlig information om projektets status under kommande styrelsemöten av AF.