Energimyndighetens logotype

Home
Up
Lägesrapporter
Publikationer

P18 - Flödande förångare i små kyl- och värmepumpsystem

Projektledare: Björn Palm, KTH

Start: 2008-05-01  Slut: 2009-12-31

Projektet avser vidareutveckling och test av ett nyutvecklat system för köldmedie-expansion och distribution vilket ger lägre tryckförhållande och mindre strypförluster vid given temperatur på värmekällan. Systemet utnyttjar som en central komponent en ejektor-pump. Denna, i kombination med bättre utnyttjade värmeväxlarytor, beräknas kunna ge 5-7% lägre energiförbrukning för värmepumpar och kylanläggningar vid typiska förhållanden.


Fullständig ansökan (inklusive kontaktinformation och english summary)

Tilläggsbeslut 2008-12-04