Energimyndighetens logotype

Home
Up
Lägesrapporter
Publikationer

P20 - Systemanalys av värmepumpar i kombination med solfångare

Projektledare: Björn Karlsson, LTH  Utförare: Elisabeth Kjellson

Start: 2008-05-01  Slut: 2010-03-31

Eftersom ett solvärmesystem alltid måste installeras i kombination med ett basenergisystem fungerar det snarare som en metod att spara energi än som ett system för att producera energi. Denna egenskap får stor betydelse när nyttan av solfångare i kombination med värmepump skall analyseras. Denna kombination har fått förnyad aktualitet och växer på marknaden. Många värmepumpföretag utvecklar systemkombinationer med värmepumpar och solfångare. I vissa systemkombinationer som t.ex. luft-luft värmepump och solfångare konkurrerar inte solfångaren med värmepumpens last. I andra kombinationer som för de flesta vattenvärmepumpar konkurrerar värmepump och solfångare. Nyttan av solfångarens värmeproduktion skall då vägas mot värmepumpens värmefaktor. I vissa system som t.ex. vid återladdning av borrhål används solfångaren i första hand för att höja värmefaktorn. I flertalet nya prefabricerade 1-familjshus används frånluftvärmepump för att bereda varmvatten. I de extremt energieffektiva passivhusen används dock oftast FTX-system i kombination med solfångare. Motivet till denna skillnad i systemlösning är oklar. I projektet skall en analys av dessa båda system genomföras. Det är vidare intressant att studera hur en frånluftvärmepump fungerar som endast arbetar mot värmekretsen i kombination med ett solvärmesystem. I direktelvärmda småhus är det attraktivt att kombinera ett solvärmesystem för varmvatten med en luftluft värmepump. En sådan kombination kan årligen spara upp till 8000 kWh av husets behov av värme och varmvatten om ett solvärmesystem med hög täckningsgrad installeras. Simuleringarna ska inte bara studera system för privatbostäder utan också större system med högre andel varmvattenbehov, såsom för hotell, sjukhus, industrier och simhallar. Projektet skall resultera i en kritisk granskning av systemen och handfasta rekommendationer för hur värmepumpar och solvärmesystem skall kombineras eller inte kombineras. Marknadsutvecklingen som visar att ineffektiva eller icke optimerade system introduceras, visar att det finns behov av att en kritisk analys genomförs av en från branschen helt oberoende granskare.

Fullständig ansökan (inklusive kontaktinformation och english summary)

Tilläggsbeslut 090611

Tilläggsbeslut 100125