Energimyndighetens logotype

Home
Up
Lägesrapporter
Publikationer

P21 - Värmeåtervinning i kylsystem i livsmedelsbutiker, speciellt CO2 system

Projektledare: Samer Sawalha, KTH

Start: 2008-04-01  Slut: 2010-06-30

Korrekt användning av värmepumpande system för att täcka uppvärmning och kylbehov i livsmedelsbutiker kan innebära stora energibesparingar. Då livsmedelsbutiker förbrukar stora mängder elenergi för dessa ändamål är de sammanlagda besparingarna väsentliga. Omsorg om miljön har inneburit stora omställningar för kylindustrin, med bland annat en ökad användning av naturliga köldmedier och ett tydligare fokus på energieffektiva system. Detta projekt syftar till att undersöka möjligheterna till värmeåtervinning i de nya systemlösningar som introduceras vid installation av naturliga köldmedier, framförallt koldioxid, för livsmedelskyla. Dessa nya system ger nya möjligheter till värmeåtervinning då värme avges från systemen vid flera temperaturnivåer. Maximalt utnyttjande av systemens drivenergi förutsätter därför en modifiering och optimering av systemen, innefattande både deras kalla och varma sida. Variationerna av kapacitetsbehov och temperaturnivåer över dygnet och över året kommer att klarläggas varefter butikens kyl- och värmebehov vid olika temperaturnivåer kommer att matchas för olika systemlösningar. Sådana lösningar som ger effektiv energianvändning kommer att analyseras ytterligare teoretiskt och experimentellt och jämföras vad gäller effektivitet och investeringskostnad. Fälttester av utvalda installationer kommer att genomföras liksom experimentell utvärdering av nyckelkomponenter i den permanenta testrigg för överkritiska CO2 system som kommer att byggas på institutionen. Denna kommer att vara en resurs för tillverkare som i denna kan testa olika prototyper av värmeväxlare, kompressorer, expansionsventiler etc.

Fullständig ansökan (inklusive kontaktinformation och english summary)

Tilläggsansökan 2010-01-25

Tilläggsansökan 2010-03-25