Energimyndighetens logotype

Home
Up
Lägesrapporter
Publikationer

P24 - Egenskaper för nya köldmedier med låg växthuseffekt

Projektledare: Björn Palm, KTH

Utförare: Björn Palm, KTH

Start: 2010-02-01  Slut: 2010-06-30

Oron för den globala uppvärmningen kommer med all sannolikhet att innebära restriktioner vad gäller användning av köldmedier med hög växthuseffekt (GWP). Beslut har redan tagits om förbud mot användning av sådana köldmedier i mobil kyla inom EU. Vid sidan av de naturliga köldmedierna föreslås som ersättning nya syntetiska medier med låg GWP av de stora kemiföretagen. Framförallt är det köldmediet HFO-1234yf som marknadsförs som ett nytt miljövänligt alternativ. Även det sedan tidigare i blandningar använda R152a kan komma att bli aktuellt i framtiden.

Målsättningen med detta korta projekt är att sammanställa information om HFO-1234yf, R152a och eventuellt andra nya köldmedier och jämföra egenskaperna för dessa med några sedan tidigare använda köldmedier, syntetiska så väl som naturliga. Jämförelsen kommer att avse termodynamiska egenskaper, transportegenskaper, cykeldata, miljöinverkan och säkerhet.

För HFO-1234yf kommer också värmeöverföringsegenskaper vid kondensation och kokning i plattvärmeväxlare att mätas och resultaten att jämföras med resultat för R134a. Eventuellt kommer även kompressordata att kunna redovisas.

Projektet ska också ses som en förstudie till en ansökan rörande köldmedier inom ett kommande program.

Fullständig ansökan (inklusive kontaktinformation och english summary)