Energimyndighetens logotype

Home
Up
Lägesrapporter
Publikationer

P7 - Optimering av marklageranslutna värmepumpsystem för klimatisering av byggnader

Projektledare: Per Fahlén, CTH    Doktorand: Saqib Javed, CTH

Start: 2007-01-01 Slut: 2010-06-30

Värmebehoven har minskat inom lokalsektorn. Många byggnader har dagtid ett kylbehov medan det kan finnas värmebehov nattetid. En effektiv lösning för dessa byggnader är att utnyttja marken som värmesänka, värmekälla och utjämningslager och med hjälp av värmepump höja eller sänka temperaturen till erforderlig nivå. Jämfört med fjärrvärme och fjärrkyla kan den köpta energin sänkas med en faktor 7-8. Markkollektorns dimensionering och geometri bestäms av om marken ska fungera som källa, sänka eller lager. Optimering av totalfunktionen kräver samordning mellan mark, värmepump och byggnad och för detta saknas lämpliga beräkningsverktyg. Detta doktorandprojekt syftar till att utveckla en teknik för att genomföra kompletta systemsimuleringar.

Fullständig ansökan (inklusive kontaktinformation och english summary)

Tilläggsbeslut 2010-03-25