Energimyndighetens logotype

Home
Up
Lägesrapporter
Publikationer

P8 - Effektivt utnyttjande av energibrunnar för värmepumpar

Projektledare: Björn Palm, KTH    Doktorand: Jose Acuna, KTH

Start: 2006-12-01 Slut: 2010-06-30

Länk till projektets hemsida  http://www.kth.se/itm/inst/energiteknik/Forskning/ett/projekt/energibrunnar

Bergvärmepumpar är idag en mycket vanlig metod för uppvärmning av villor. Även större fastigheter värms och kyls med berggrunden som värmekälla/värmesänka för värmepumpar. Den helt dominerande metoden att växla värme med berggrunden är genom cirkulation av en köldbärare (t.ex. vatten+glykol) i slangar, kollektorer, som förs ner i borrhål, energibrunnar. Projektet syftar till att ta fram rekommendationer för utformning och installation av kollektorer i borrhål för värmepumpar. Flera olika aspekter kommer att behandlas:

Kartläggning av kortslutningseffekter (intern värmeöverföring) i kollektorn och av metoder för att undvika dessa.

Undersökning av prestanda för olika utföringsformer på kollektorerna.

Kartläggning av metoder för att säkerställa turbulent flöde utan att orsaka onödigt höga pumpeffekter, dvs optimering av flödet.

Kartläggning av inverkan på prestanda och kostnad av utförande av borrhålet/borrhålen.

Undersökning av värmeupptagning med tvåfas termosifon (självcirkulation).

Undersökning av det dynamiska samspelet mellan värmeöverföringen i kollektor/borrhål och värmeledningen i omgivande berg.

Undersökning av effekten av återlagring i olika typer av energibrunnar.

Studien görs i nära samarbete med universiteten i Lund och Luleå samt med värmepumpstillverkare, kollektortillverkare, brunnsborrare, installatörer, konsulter i branschen och användare. Noggranna mätningar i borrhål i drift kommer att ge detaljerade data som idag tycks saknas. Dessa mätningar kommer att användas för att kalibrera teoretiska /numeriska modeller av strömning och värmetransport.

Fullständig ansökan (inklusive kontaktinformation och english summary)

Tilläggsansökan 2010-01-25

Doktorand Jose Acuna med den nyutvecklade responstestaren för borrhål